June 29, 2022

รู้จักประเภทบัญชีเงินฝาก เพื่อเลือกให้เหมาะสมกับตัวเอง

การออมเงิน ถือว่าเป็นการบริหารจัดการเงินที่เป็นประโยชน์และมีผลดีกับตัวเราในอนาคตได้ ซึ่งการออมเงินก็สามารถทำได้หลากหลายวิธี โดยคนส่วนใหญ่มักจะนิยมออมเงินด้วยการฝากเงินกับธนาคาร โดยการฝากเงินกับธนาคารนั้นก็มีอีกหลายหลายประเภทบัญชีเงินฝากให้ได้เลือกที่เหมาะสำหรับแต่ละบุคคลด้วย แต่หากคุณยังเลือกไม่ได้หรืออาจจะยังไม่รู้จักประเภทบัญชีเงินฝากต่าง ๆ ว่าควรจะฝากบัญชีแบบไหนดี วันนี้เราจึงจะพาทุกคนไปทำความรู้จักประเภทบัญชีเงินฝาก เพื่อการเลือกให้เหมาะสมกับตัวเอง โดยจะมีประเภทบัญชีอะไรนั้น สามารถตามไปดูกันได้เลย ทำความรู้จักประเภทบัญชีเงินฝาก เพื่อเลือกให้เหมาะสมกับตัวเอง 1. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (Savings Account) มาเริ่มกันที่ประเภทบัญชีเงินฝากแรกกันเลยกับ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ซึ่งบัญชีเงินฝากประเภทนี้เป็นเงินฝากประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม โดยสามารถเบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและจำนวนเงินในทุก ๆ สาขาของธนาคารทั่วประเทศ แต่หากมีการฝากหรือถอนข้ามเขตก็อาจจะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นด้วย …