June 29, 2022

วางแผนการเงิน ให้มีเงินออม

วางแผนการเงิน ให้มีเงินออม ทำยังไงให้คุณมีเงินออมได้ เพราะการมีเงินออม นั่นคือสิ่งที่กำลังแสดงให้คุณได้เห็นถึงชีวิตที่มีเสถียรภาพทางการเงิน และมีความสามารถในการบริหารจัดการเงินที่ดี ในบทความนี้ เราจะมาบอกทริคเล็ก ๆ ที่จะช่วยให้คุณสามารถมีเงินออม และจัดการเงินออมได้อย่างมีประสิทธิภาพ วางแผนการเงิน ยังไง ถึงจะมีเงินออม 1. ออมก่อน เหลือเท่าไหร่ค่อยใช้ หลาย ๆ คนมักจะนำเงินรายรับไปใช้ก่อน เหลือเท่าไหร่ก็ค่อยเก็บออม ซึ่งวิธีนั้น ก็ไม่ใช่วิธีที่ผิดอะไร แต่มันจะทำให้ความสม่ำเสมอในการออมของคุณไม่มีความต่อเนื่อง ดังนั้น …